НЕТИКЕТ (ИНТЕРНЕТ ЕТИКЕТ)

Нетикетът е набор от правила за добро поведение в мрежата. Продиктуван е от необходимостта да се създадат норми на поведение сред създалата се онлайн общност, която преминава границите и обединява хората от цял свят.

Прочети повече