Държавни зрелостни изпити

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната се удължава срокът за подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити до 20.03.2020 г. включително.  Учениците  от 12 клас, неподали заявление, следва да подадат заявлението  в електронен формат. При невъзможност зрелостниците да разпечатат заявлението следва собственоръчно да препишат текста на заявлението на лист хартия, да попълнят необходимите данни, да подпишат заявлението, след което да го сканират/снимат и изпратят на служебната електронна поща на училището. souarchar@abv.bg
Заявление за ДЗИ