Административно обслужване и Подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Уведомление.pdf 

Формуляр

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ”ХРИСТО БОТЕВ”, С. АРЧАР, ОБЩ. ДИМОВО

ул .”Васил Левски” N 27, e-mail: info-500603@edu.mon.bg

 

 

Уведомление до физическите лица, подаващи сигнали по Закон за

защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи

информация за нарушения

съгл. чл. 12, ал. 4 ЗЗЛПСПОИН

С влизането в сила на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения СУ „Христо Ботев“ – с.Арчар се задължава да Ви информира относно условията и реда за подаване на сигнали чрез вътрешен или външен канал за подаване на сигнали.

I. ВЪТРЕШЕН КАНАЛ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

Ако желаете да подадете сигнал за настъпило нарушение или за нарушение, което предполагате, че е вероятно да настъпи, моля да сигнализирате определения от СУ „Христо Ботев“ – с.Арчар служител, отговарящ за разглеждане на сигнали по някой от следните начини:

– Писмено, вкл. чрез електронна поща;

– Устно, в това число и по телефон;

– Лична среща. В този случай следва да се свържете със служителя, отговарящ за разглеждане на сигнали, за уговаряне на среща в подходящо и за двете страни време.

Служител, отговарящ за разглеждане на сигнали:

Име: Албена Георгиева

Имейл адрес: albena1georgieva@gmail.com

Телефон за връзка: 0897011483

Адрес: с. Арчар, ул. „Васил Левски“ № 7

II. ВЪНШЕН КАНАЛ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

Можете да упражните правото си за външно подаване на сигнал пред Комисия за защита на личните данни, като посетите уебсайта на Комисията за контакт относно използването на канала за външно подаване на сигнал, по-специално електронни и пощенски адреси, както и телефонни номера. Сигналите се подават към служители, специално обучени за работа по разглеждане на сигнали.

TypeError thrown

count(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, string given