Добре дошли в сайта на СУ "Христо Ботев" с. Арчар

Проекти, по които работим

Повишаване на капацитета на ПС за работа в мултикултурна среда

Повишаване на професионалните компетентности на учителите и педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етнокултурните различия.

Проект P.S.SMILE

Проект P.S.SMILE „Изграждане на социо-емоционален капацитет в образователни институции от сферата на предучилищното и началното училищно образование“, с продължителност 3 години, финансиран по програма Еразъм+ с номер 2019-1-LT01-KA201-060710

Еразъм+

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. В програмата за периода 2021-2027 г. се поставя силен акцент върху социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот.

Подкрепа За Успех

Проект BG05M2OP001-2.011-0001  „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Проектът се финансира от ОП „НОИР“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката.

Образование За Утрешния Ден

 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)“ на проекта BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“  за учебната 2019 / 2020 г.

29

Преподаватели

242

Ученици

1000

Студенти

190

Години опит

Актуални новини

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „МЛАД ФЕРМЕР“ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

На 28.02.2024г. се проведе  училищен етап от Националното състезание "Млад фермер" за учебната 2023/2024 година. В този кръг се включиха…

Научи повече

Важно !

ВАЖНО ЗА ОТСЪСТВИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с влезлия в сила Закон за предучилищното и училищно образование Министерството…

Научи повече

Предстоящи обучения на педагогически специалисти

Тема на обучение: "Интегриране на неформалното образование и  интерактивни методи за преподаване за работа в мултикултурна среда" за педагогически специалисти…

Научи повече

0878693227

ул."Васил Левски" №7,с. Арчар, общ.Димово, обл.Видин, п.к. 3770

info-500603@edu.mon.bg

Пон-Пет

08.00 - 18.00

TypeError thrown

count(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, string given