Осми клас

                                                                                     

 

                                   Заповед прием – 8 клас 2024/2025 

                                                                                                           СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ ХРИСТО БОТЕВ”  АРЧАР

                                                                                 ПРИЕМ 2024 – 2025

         АЛТЕРНАТИВА ЗА УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ                                                     Специалност: Лозаровинарство

 

 

 

Акценти на обучението:

  • Извършване на основни технологични операции при производство на лозов посадъчен материал и създаване на млади лозови насаждения;
  • полагане на основни грижи при отглеждане на млади и плододаващи лозя;
  • описване и разпознаване на видовете и сортовете лози;

 

 

 

  • добиване, окачествяване, съхраняване, транспортиране и преработка на продукцията;
  • подготвяне и правилна експлоатация на селскостопанските и винарските машини, съоръжения и инструментариум в лозарството и винарството;
  • произвеждане и реализирация на продукцията в лозаро-винарското стопанство.

ВЪЗМОЖНОСТИ!

Право за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС при успешно завършено обучение:

 

 

  • В XI клас за категория „Ткт”

 

  • В XII клас за категория „В”

 

Успешна реализация на пазара на труда  в България и чужбина

 

Учениците, обучаващи се в тази специалност  ще изучават както задължителните общообразователни предмети, така и редица специални предмети, формиращи техните професионални компетенции. Това ще им осигури  необходимите знания и умения, с които те успешно могат да развиват собствен бизнес или да се реализират на трудовия пазар, както в България, така и в други европейски страни като специалисти по производство на грозде и вино.

Обучението ще се осъществява от високо квалифицирани учители, един от които има огромен научен, теоретичен и практически опит – главен асистент по лозарство.

Съчетаване на теоретично и практическо обучение в реална среда, изграждане на училищно опитно поле с подкрепата на водещи фирми в производството на посадъчен материал.

Професиите, които могат да практикуват са : организатор на производството в лозово стопанство, специалист по растителна защита в лозово стопанство, специалист във винарска изба и други.

Учениците ще имат възможност за провеждане на учебна и производствена практика в реална работна среда с подкрепата на  нашите партньори и спомоществуватели.

 

 ПАРТНЬОРИ НА УЧИЛИЩЕТО:

БЕН ХЪН АГРО ООД – НОВО СЕЛО                                             

ИВЕЛ М ГРАДЕЦ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО – МОНТАНА

АМВ АГРО – ПЛОВДИВ

 

Перспективи в сектора

 

Винарски региони в България

В Дунавската равнина Видин е район за производство на вина с гарантирано наименование за произход.

 

Национална стратегия за развитието на лозарството и винарството в Република България 2005 – 2025

 „  Лозаровинарският сектор в България има дълбоки корени и голям потенциал със своите характеристики да се впише в модела на сектор, произвеждащ продукт, отговарящ на предизвикателствата на 21-ви век. Виното отговаря на бъдещите изисквания за екологично чиста, здравословна и безопасна за природата стока. Развитието на лозаро-винарския сектор до 2025 година трябва да го превърне от една страна във водещ за националното стопанство, а от друга да осигури автентично място на България на международните пазари на вино и най-вече на общия европейски пазар.”