Препоръки към родителите

Препоръки към родителите на СУ „Христо Ботев“ с.Арчар във връзка с реализацията на дистанционното обучение в периода 16.03.2020 до неговото приключване

 

Уважаеми родители,
Във връзка със световната пандемия от корона вирус COVID 19 и обявеното извънредно положение в страната, с решение от 13.03.2020 година на Народното събрание, министърът на здравеопазването прекрати присъствената форма на обучение във всички училища в България и се въведе дистанционен режим на обучение. В тази връзка имаме следните препоръки за осъществяване на ефективен учебен процес:
Прочети повече