Service

Our Activities

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elitsed eiusmod tempor enim minim veniam quis notru
exercit ation Lorem ipsum dolor sit amet.Veniam quis notru exercit.

Повишаване на капацитета на ПС за работа в мултикултурна среда

Повишаване на професионалните компетентности на учителите и педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етнокултурните различия.

Проект P.S.SMILE

Проект P.S.SMILE „Изграждане на социо-емоционален капацитет в образователни институции от сферата на предучилищното и началното училищно образование“, с продължителност 3 години, финансиран по програма Еразъм+ с номер 2019-1-LT01-KA201-060710

Еразъм+

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. В програмата за периода 2021-2027 г. се поставя силен акцент върху социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот.

Подкрепа За Успех

Проект BG05M2OP001-2.011-0001  „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Проектът се финансира от ОП „НОИР“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката.

Образование За Утрешния Ден

 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)“ на проекта BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“  за учебната 2019 / 2020 г.

Pricing Plan

Day Care

$19

per month

 • Meal
 • Snack
 • Games
 • Course
Order Now

Pre-School

$49

per month

 • Meal
 • Snack
 • Games
 • Course
Order Now

Kindergarten

$79

per month

 • Meal
 • Snack
 • Games
 • Course
Order Now

Our Class

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elitsed eiusmod tempor enim minim veniam quis notru exercit ation Lorem ipsum dolor sit amet.Veniam quis notru exercit.

TypeError thrown

count(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, string given