Archive

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „МЛАД ФЕРМЕР“ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

На 28.02.2024г. се проведе  училищен етап от Националното състезание “Млад фермер” за учебната 2023/2024 година. В този кръг се включиха всички желаещи ученици, обучаващи се по професиите от професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“, подали заявление за участие. Класираните победители ще вземат участие в регионалния кръг на състезанието, който ще се проведе в ериода 28-30.03.2024г. в […]

Read More..

Важно !

ВАЖНО ЗА ОТСЪСТВИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с влезлия в сила Закон за предучилищното и училищно образование Министерството на образованието и науката въведе електронна информационна система за ежемесечен контрол на отсъствията на учениците. В срок до 1 число на следващия месец, класните ръководители трябва да са обработили и предали броя на отсъствията поименно за […]

Read More..

Предстоящи обучения на педагогически специалисти

Тема на обучение: “Интегриране на неформалното образование и  интерактивни методи за преподаване за работа в мултикултурна среда” за педагогически специалисти от образователни институции партньори. Обучението ще се проведе в село Стакевци, община Белоградчик. Период на провеждане, както следва: 10-12.06.2022г. начален час 9.00ч., краен час 15.00ч. 17-19.06.2022г. начален час 9.00ч., краен час 15.00ч. 30.06.- 02.07.2022г. начален […]

Read More..

18 март – Световна седмица на рециклирането

Учениците от 1 до 12 клас се включиха в различни дейности, свързани с деня 18 март – Световна седмица на рециклирането. – учениците се включиха в разделно събиране на отпадъци: капачки, пластмасови бутилки, стъкло, метални опаковки, хартия; -изработване на сувенири от пластмасови бутилки и др.; -пана от текстилни изрезки; -изработване на кашон чета за разделно […]

Read More..

TypeError thrown

count(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, string given