Нов Шанс За Успех

Целта на проекта е да се даде възможност на лица над 16 години, които нямат статут
на ученици и не са посещавали или завършили училище, да се ограмотят и да придобият
компетентности от прогимназиалния етап.