Проект p.s.SMILE

Проект p.s.SMILE „Изграждане на социо-емоционален капацитет в образователни институции от сферата на предучилищното и началното училищно образование“, с продължителност 3 години, финансиран по програма Еразъм+ с номер 2019-1-LT01-KA201-060710.

 

СУ „ Христо Ботев“, село Арчар е асоциран партньор в международен проект, в който участващите институции  ще  се запознаят с възможностите в различните страни за развитие на емоционалната интелигентност като набор от вродени способности, които включват способността за разпознаване, разбиране и управляване емоциите, как да се справяме с емоционални предизвикателства и да постигаме целите си.

Проектът е ориентиран към деца на възраст между 6 и 10 години и техните преподаватели и родители.

Проект p.s.SMILE има за цел:

  • Предоставяне на учители и родители на ефективни инструменти за по-успешно насочване на социо-емоционалното развитие на техните деца
  • Създаване на ръководства за обучители с цел да им бъде предоставено знание и умения за подкрепа на социо-емоционалното развитие на децата в началните форми на образование
  • Развиване на онлайн платформа за събиране и разпространение на материали сред участващите страни
  • Повишаване на осъзнатостта относно значението на социо-емоционалното развитие

Участващите партньорите по проекта (Италия, Литва, България, Гърция и Португалия), ще споделят опит как се осъществява в училище развитието на емоционална интелигентност и формирането социално-емоционални компетенции (самосъзнание, самоуправление, социална информираност, умения за взаимоотношения и отговорност вземане на решения)  в своите национални образователни планове.

Разпознавайки важността на развитието на социално-емоционалните компетентности на децата, все повече и повече страни в Европа осъзнават, че за изграждането на силни и устойчиви общества когнитивните умения не са достатъчни и че по-доброто разбиране на емоциите може да промени живота на всеки .