“Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти от обл.Видин и обл.Монтана за работа в мултикултурна среда

TypeError thrown

count(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, string given