Проекти

  Проект “Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти от обл.Видин и обл.Монтана за работа в мултикултурна среда” Обучение 09.03-11.03.2022г. О

TypeError thrown

count(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, string given