НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „МЛАД ФЕРМЕР“ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

На 28.02.2024г. се проведе  училищен етап от Националното състезание “Млад фермер” за учебната 2023/2024 година. В този кръг се включиха всички желаещи ученици, обучаващи се по професиите от професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“, подали заявление за участие. Класираните победители ще вземат участие в регионалния кръг на състезанието, който ще се проведе в ериода 28-30.03.2024г. в ПГСС „МАРКО МАРКОВ“ – с. ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

Leave a Comment